recensies
titelpagina

Rijklof van Goens

Javaense Reyse

De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654

bestellen

Van Batavia, via Semarang, naar de hofstad Mataram op Midden-Java - als gezant van de Verenigde Oostindische Compagnie maakte Rijklof van Goens tussen 1648 en 1654 vijfmaal deze reis. Zijn opdracht was de goede relatie tussen de VOC en de vorst Amangkurat 1 in stand te houden.

Tijdens een kort verblijf in Nederland schreef van Goens voor zijn superieuren eem samenvattend reisverslag, dat onder de titel Javaense Reyse in 1666 in druk verscheen. Het bevat nauwkeurige observaties van het hofleven en het staatsbestel van het machtige Mataramse rijk, voor die tijd opmerkelijke bespiegelingen over het Javaanse landschap en een hofintrige van haast Shakespeareaanse allure.
Schaking van een geliefde, troonstrijd, broedernijd en ultieme wraak vormen de hoofdbestanddelen van deze spannende geschiedenis.

In deze uitgave is de zeventiende-eeuwse tekst voorzien van woordverklaringen en toelichtend commentaar. De lezer die meer wil weten over onder meer de Javaanse hofcultuur in de zeventiende eeuw of dieper in wil gaan op Van Goens' visie op het beleid van de VOC, vindt in het tweede deel van dit boek een uitgebreide studie van de hand van Darja de Wever over de inhoud en betekenis van Javaense Reyse.

handtekening Van Goens handtekening van Rijklof Van Goens
de route die Van Goens op Java, 
op weg naar de hofstad, volgt


ISBN 90-73853-06-0, 136 pag., € 10,00.


Ongeluckig, of droevigh
verhaal van 't schip
de Gouden Buys

De pers over Javaense Reyse:

- De bezorgster besteedt in haar commentaar veel aandacht aan de blik van een Nederlandse reiziger in de Oost (...) Het verhaal heeft overigens de actualiteit niet nodig om te boeien, en wie nu eens niet terugdeinst voor het (goed leesbare) zeventiende-eeuwse taalgebruik zal aan de Javaense Reyse, en anders wel aan het gedegen commentaar, interessante kost hebben.
(Remco Raben in NRC)

- De tekst is zonder veel voorkennis te volgen, dankzij de goede annotatie en gedegen inleiding. De zorgvuldig vervaardigde kaarten helpen niet alleen de 'armstoelreiziger' op weg; ook de moderne toerist zal in Midden-Java het spoor van Rijklof van Goens kunnen terugvinden.
(GrandTour)

- Het boekje is een mooie aflevering in de reeks reisteksten die door Terra Incognita wordt uitgebracht.
(Literatuur)

- Rijklof van Goens zou nu tussen de bestsellers in de reisliteratuur hebben gestaan, als hij niet in 1619 was geboren. Een beroepsreiziger was hij, deze trouwe medewerker van de VOC - vanaf zijn dertiende tot zijn dood in 1682. (...) In dagregisters, brieven en rapporten noteerde hij een massa handelsgegevens voor de hoge heren in Nederland. (...) Ook het landschap had Van Goens' grote interesse (en bewondering); het kreeg net als de deugden en ondeugden van de inlandse bevolking veel aandacht in zijn 'Javaense Reyse'. Hij raadpleegde informanten en verwerkte hun kennis in zijn verhaal. Niet altijd objectief of naar waarheid, maar leesbaar en gestileerd opgeschreven. De hoge heren in Amsterdam moeten het met rode oren hebben gelezen.
(Trouw)

- Met de 'Javaense Reyse' brengt Terra Incognita een publicatie uit die de lezer invoert in de wereld van Midden-Java, toen de tradities van het vorstendom Mataram nog niet door westerse invloeden waren aangetast (...)
Mede door de illustraties en uitvoerige toelichtingen, is De Wever er in geslaagd een intrigerend beeld op te roepen van de Javaanse hofcultuur uit het midden van de 17e eeuw.
(Tijdschrift van de Zeventiende Eeuw)

- (...) Op deze wijze wordt een belangrijk hoofdstuk van de vaderlandse geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.
(Letteren)


terug naar begin