logo Terra Incognita

Terra Incognita's list of books

omslag Nagasaki Willem van Gulik
Nederlanders in Nagasaki
The Dutch in Nagasaki
omslag de Bruijn Cornelis de Bruijn
Reizen over Moskovie
Een Hollandse schilder ontmoet tsaar Peter de Grote
(A Dutch painter meets tsar Peter the Great)
omslag Javaense Reyse Rijklof van Goens
Javaense Reyse
De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654
(The visits of a VOC envoy to the court of Mataram, 1648-1654)
omslag Gouden Buys Ongeluckig, of droevigh verhaal van 't schip de Gouden Buys
Een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika
(A ship from Enkhuizen runs ashore in Southern Africa)
omslag Bontekoe Willem Ysbrants Bontekoe
Iovrnael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe
De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost, 1618-1625
(The miraculous adventures of a captain in the East)
omslag Aernhem Andries Stokram
Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem
(Short sketches of the unhappy journey of the ship Aernhem)
omslag Nijenburg Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg
(Real account of the mutiny on the East-Indian Company ship Nijenburg)
omslag Journaal eener Oostindiesche Reis Anna Abrahamsz
Journaal eener Oostindiesche Reis
(Journal of an East-Indian journey)